In an emerency, non-English speakers should call 911 and identify their primary language • Wikimedia Commons

Translated by Lanvin Andres

Mayroong sining sa pagsagot ng mga tawag sa 911 kapag ang nangangailangan ng tulong ay hindi nakakapagsalita ng Ingles.

Maaaring napakalaking hadlang para sa mga hindi marunong mag-Ingles ang tumawag sa 911 dahil hindi alam ng nakararaming mga residente na  mayroong mabilisan at 24-hour access sa mga interpreter na  nakakapagsalita ng pinagsamang 194 na mga wika at diyalekto ang mga  dispatcher ng 911.

“Sa wari ko, hindi tumatawag ang mga tao dahil sa tingin nila, wala silang makakausap na marunong magsalita ng lenggwahe nila,” sabi ni Jacob  Adams, ang deputy director of operations para sa Community Safety and Communications Center ng Seattle. “Umaalalay kami sa mga tao sa iba’t ibang mga lenggwahe, at narito kami para tumulong.”

Maaari din humingi ng tulong ang mga pulis sa mga interpreter sa  pamamagitan ng pagtawag gamit ang mga cellphone na inisyu ng kanilang opisina tuwing mag-iinterview sila ng mga hindi marunong mag-Ingles sa  isang pinangyarihan ng krimen o aksidente. 

Napakahalagang maipakalat ang impormasyong ito sa mga patuloy na  lumalagong komunidad na may iba’t ibang lahi matapos ang sunod-sunod na mga nakawan sa mga tahanan ng mga Asiyanong residente sa paligid ng South Precint ng Seattle Police Department.

Karamihan sa mga kasong ito, naaantala ang pagpapadala sa mga pulis ng 15 hanggang 20 minuto dahil sa halip na direktang tumawag agad sa 911  ang mga biktima, tumatawag muna sila sa mga kaibigan o kamag-anak na 

marunong mag-Ingles at saka pa lamang sila tatawag sa 911 para sa  ipaliwanag ang sitwasyon ng biktima ayon kay Adams at Mark Solomon, ang crime prevention coordinator ng South Precint.

Ang pagka-antalang ito ay nagbibigay ng sapat na panahon sa mga magnanakaw para makatakas matapos nilang piliting makapasok sa mga

nanakawang bahay at saktan, hampasin ng baril, o pagbantaan ang mga  residente at tutukan ng baril para ibigay ang mga pera, alahas, at iba pang mahahalagang mga kagamitan nila.

Inaresto ng Seattle police ang limang tao – apat na lalaking nasa wastong  gulang na at isang 17-taong binata – umaga ng Miyerkules na konektado sa 14 na kaso ng pagnanakaw simula Hunyo, at kinumpiska ang 14 na baril,  mga bala, pera at droga.

Sa ilang mga nakawan, ang mga biktima ay nasa labas lamang ng kanilang  mga tahananan nang bigla silang tututukan ng baril at sapilitang papasok sa  kanilang mga bahay, ang iba nama’y sumagot lamang sa pagkatok o pag  doorbell at pagbukas ng pinto ay puwersahan silang papasok sa bahay, sabi  ni Solomon sa isang community safety meeting nitong nakaraang linggo na  pinangunahan ng nonprofit organization na Chinese Information & Service  Center (CISC). Aniya, sa ibang mga kaso, sinisipa lamang ng mga  magnanakaw ang pintuan ng mga papasuking bahay.

Dalawang empleyado ng CISC ang palitang nag-interpret ng mga sinasabi ni  Solomon – at binasa nila ng malakas ang mga sinulat na katanungan mula  sa mga nakikinig, kasama ang mga dose-dosenang mamamayan na  nagsasalita lamang ng Mandarin o Cantonese – noong meeting sa Jefferson  Community Center sa Beacon Hill.

“Ang inyong kaligtasang pisikal ay mas mahalaga kaysa sa kahit na anong kagamitan ninyo – kung handa nila kayong saktan makuha lamang ang  inyong kagamitan, ibigay niyo na ito,” sabi ni Solomon sa grupo.

Sa isang emergency, kailangang tumawag sa 911 ng mga hindi marunong  mag-Ingles at sabihin ang kanilang pangunahing lenggwahe – tulad ng  Kastila, Vietnamese, o Tagalog – sa Ingles. Pipiliin ng operator ang  lenggwaheng napili mula sa isang automated system at isasama sa tawag  ang isang interpreter na empleyado ng CyraCom International, isang  language service provider na nakabase sa Arizona na kilala rin noon sa  pangalang Voiance, kung saan may kontrata ang lungsod. 

Kung mayroon mang hindi kayang banggitin ang kanilang lenggwahe sa  salitang Ingles, “maaari kaming tumawag ng isang eksperto sa lenggwahe

upang alamin kung ano ang lenggwaheng ito” sabi ni Adams. Ngunit “kung  alam mong sabihin ang iyong lenggwahe – kung kaya mong banggitin ang  ‘Tigrinya’ o ‘Korean’ – higit na mapapadali nito ang trabaho ng lahat.”

Kapag nasa linya na ang isang interpreter, “para itong relay,” magtatanong  ang dispatcher na siya namang isasalin at uulitin ng interpreter sa tumawag,  at saka naman isasalin sa Ingles ng interpreter ang mga sagot ng  tumawag,” aniya.

Dahil “hindi naman sakto o 100% ang pagsalin sa Ingles ng ibang mga  wika,” sabi ni Adams, ang pagtawag sa 911 na kinakailangan ng interpreter  “ay ilan sa mga pinakakumplikadong tawag na iyong gagawin.”

“Para itong isang sining. Kailangan mo magtanong ng maigsi at siguradong  mga tanong dahil kung hindi, masyadong dadami ang pag-uusapan” sa  pagitan ng tumatawag at ng interpreter bago maintindihan ng dispatcher  ang sagot, aniya. Karaniwang magtatanong ang mga dispatcher ng mga  tanong na masasagot ng ‘oo’ o ‘hindi’ upang maintindihan kung agaran ba  ang pangangailangan ng pulis o ng medics.

“Isa itong malaking hamon para sa mga operator ng 911 dahil kailangan  naming makuha ang impormasyong ito nang mabilisan,” sabi ni Adams.

Pinapatakbo ng Seattle police ang call center ng 911 hanggang noong spring, taong 2021, nang pinagbotohan ng City Council (Konseho) na ilipat  ang responsibilidad sa pagsagot ng mga emergency calls sa bagong tatag na  Community Safety Communications Center. Hinawakan ng center na ito ang  higit-kumulang 900,000 tawag kada taon, o 2,000 hanggang 2,500 tawag sa  911 kada araw, kung saan mayroong mga tawag na nangailangan ng  interpreter sa bawat shift, sabi ni Adams.

Ang mga operator ng center ay  kaya ring mag-access ng iba pang relay services para tulungan ang mga  tumatawag na bulag at bingi at kaya rin tumanggap ng mga text message  sa 911 – sa Ingles lamang – na siyang pinakikinabangan nang husto ng mga  komunidad na may kapansanan sa pandinig,” aniya. 

Maaaring magpadala ng text sa 911 saan man sa buong county ngunit  kailangan lamang gamitin ito kung hindi ligtas ang pagtawag sa 911, sabi ni  Adams.

Ginagamit din ng Seattle at King County ang Smart911, isang libreng  serbisyong nasyonal na pinapayagan ang mga residente na boluntaryong  magbigay sa 911 ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga sarili at  mga kasama sa bahay – kasama ang adres ng tirahan, kondisyong medical at mga emergency contact.

Lumalabas ang isang user profile sa screen ng  isang dispatcher kapag tumawag ang isang teleponong rehistrado sa  Smart911, at nawawala ito oras na matapos ang pag-uusap. (kung nais  magpalista, pumunta sa Smart911.com).

Pinapayagan din ng Smart911 na makapili ang mga tao ng kanilang  pangunahing lenggwahe mula sa listahan ng higit sa 130 mga lenggwahe – na nagpapadali sa agad na paghingi ng dispatcher ng isang interpreter  kapag nakasaad ito sa impormasyon ng tumatawag.

Kastila o Spanish ang lenggwaheng pinakamadalas na hinihingi sa Seattle,  60% hanggang 70% ng mga tawag sa 911 ang nangangailangan ng  interpreter, sinundan ng Vietnamese, Mandarin, Russian at Cantonese, sabi  ni Adams.

Ngunit, dahil sa dami ng iba’t-ibang lahi sa lungsod, kinakailangan  din ang mga interpreter para sa mga nagsasalita ng iba pang mga  lenggwahe, tulad ng Ukrainian, French Creole at iba pang mga lenggwahe sa  Africa. 

Dinaig na ng 4,786 na tawag sa 911 kung saan kinailangan ang tulong ng  isang interpreter nitong taong ito ang 4,193 na tawag noong buong taon ng  2022, sabi ni Adams. Mayroong 3,256 na ganitong tawag noong 2021, higit  na mataas sa 2,593 bago ang taong iyon.

Naaalala pa ni Adams, na siyang naglingkod din bilang isang 911 operator,  ang mga panahong kinailangan niya ng interpreter sa wikang Kastila ngunit  wala siyang makuha dahil ang lahat ng mga interpreter ay nasa ibang linya  na.

“Napakahirap ng pakiramdam na iyon,” aniya. “Alam naming hindi naman  tumatawag sa 911 ang mga tao nang basta-basta lamang kaya alam namin  na may problema talaga pero wala kaming magawa dahil kailangan talaga  ng interpreter.”

Previous articleThông Dịch Viên Sẵn Sàng Giúp Cư Dân Không Rành Tiếng Anh tại Seattle Gọi 911
Next article口译员已准备好为西雅图拨打 911 的非英语人士提供帮助