Home Authors Posts by Sara Jean Green

Sara Jean Green

5 POSTS 0 COMMENTS

口译员已准备好为西雅图拨打 911 的非英语人士提供帮助

Translated by Alan Lau 西雅图时报记者莎拉·琼·格林    206-515-5654 或 [email protected]; 推特户口:@SJGTimes 当致电911寻求帮助的人不会说英语时,接听 911 电话是一门艺术。 叫非英语人士拨打911电话可能是很大的挑战,因为许多居民并不知道 911 接线员可以近乎即时、24 小时联系到会说 194 种语言和方言的口译员。 西雅图市社区安全和通信中心运营副主任雅各布·亚当斯 (Jacob Adams) 表示:“我认为他们根本不会打911电话,因为他们认为我们没办法用他们的语言与他们交谈。” “事实上我们可用多种语言帮助你们,我们随时乐意为你服务。” 警察在犯罪现场或事故现场采访非英语人士时, 还可以通过警务处配发的手机拨打电话,寻求口译员的帮助。 在西雅图警务处南区分局发生一系列针对亚裔居民的武装入室抢劫事件后,向该市日益多元化的种族社区传达这一信息变得更加紧迫。 据亚当斯和南区预防罪恶协调员马克·所罗门所说, 在大多数案发时,  派遣警员到现场都延误了 15 至 20 分钟,因为受害人不直接拨打 911,而是先致电讲英语的朋友或亲戚,然后由他们拨打 911 并代表受害人转达信息 。   这些延误让劫匪有充足的时间逃跑,他们强行闯入民宅,然后袭击、用手枪柄殴打, 或用枪威胁屋内的人交出现金、珠宝和其他贵重物品。 早些时候,西雅图警方逮捕了 5 人,其中包括...

Handa na tumulong ang mga interpreter sa mga tumatawag sa 911 na hindi marunong...

Translated by Lanvin Andres Mayroong sining sa pagsagot ng mga tawag sa 911 kapag ang nangangailangan ng tulong ay hindi nakakapagsalita ng Ingles. Maaaring napakalaking hadlang para sa mga hindi marunong mag-Ingles ang tumawag...

Thông Dịch Viên Sẵn Sàng Giúp Cư Dân Không Rành Tiếng Anh tại Seattle...

Translated by Linh Thai Trả lời những cú điện thoại 911 khi có người cần giúp mà không nói tiếng Anh đúng là một nghệ thuật.   Thế nhưng khuyến khích được những cư dân không nói...

口譯員已準備好為西雅圖撥打 911 的非英語人士提供協助

Translated by Alan Lau 西雅圖時報記者莎拉·瓊·格林 206-515-5654 或 [email protected];推特戶口 @SJGTimes 當致電911尋求幫助的人不會說英語時,接聽 911 電話是一門藝術。 叫非英語人士撥打911電話可能是很大的挑戰, 因為許多居民並不知道 911 接線員可以近乎即時、24 小時聯繫到會說 194 種語言和方言的口譯員。 西雅圖市社區安全和通訊中心營運副主任雅各布·亞當斯(Jacob Adams) 表示:「我認為他們根本不會打911電話,因為他們認為我們沒辦法用他們的語言與他們交談。」 「事實上 我們可用多種語言幫助你們,我們隨時樂意為你服務。” 當警察在犯罪現場或事故現場採訪非英語人士時,也可以透過警務處配發的手機撥打電話,尋求口譯員的協助。 在西雅圖警務處南區分局發生一系列針對亞裔居民的武裝入室搶劫事件後,向該市日益多元化的種族社區傳達這一信息變得更加緊迫。 據亞當斯和南區預防罪惡協調員馬克·所羅門所說, 在大多數案發時, 派遣警員到現場都延誤了15 至20 分鐘,因為受害人不直接撥打911,而是先致電講英語的 朋友或親戚,然後由他們撥打911 並代表受害者轉達訊息。 這些延誤讓劫匪有充足的時間逃跑,他們強行闖入民宅,然後襲擊、用手槍柄毆打, 或用槍威脅屋內的人交出現金、珠寶和其他貴重物品。 早些時候,西雅圖警方逮捕了 5 人,其中包括 4 名成年男子和一名 17 歲男孩,涉嫌自 6...

Interpreters ready to aid Seattle’s non-English speakers who dial 911

This piece was originally published in the Seattle Times on Sept. 28, 2023, republished here with permission. Translated versions are available in Tagalog, Vietnamese, and both traditional and simplified Chinese, thanks to support from...